บริการวิชาการ หมู่บ้านธารปราสาท จ. นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ร่วมด้วยสถาบันรัชต์ภาคย์ นำคณาอาจารย์และนักศึกษาบริการวิชาการ ณ หมู่บ้านธารปราสาท จ. นครราชสีมา